• SENSA Trentino Endura alu DISC SHIMANO 105 NOIR / ROUGE - 2019
  PROMO

  SENSA Trentino Endura alu DISC SHIMANO 105 NOIR / ROUGE - 2019

  SENSA
  1999.00€ 1399.00€
 • SENSA Trentino Endura alu DISC SHIMANO Ultégra NOIR / ROUGE - 2019
  NEW PROMO

  SENSA Trentino Endura alu DISC SHIMANO Ultégra NOIR / ROUGE - 2019

  SENSA
  2699.00€ 1899.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO 105 Noir / Argent - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO 105 Noir / Argent - 2019

  SENSA
  2899.00€ 1999.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO 105 Bleu - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO 105 Bleu - 2019

  SENSA
  2899.00€ 1999.00€
 • COLUER Esbelta 4.0 Shimano 105 DISC MIXTE Blanc / Noir
  NEW PROMO

  COLUER Esbelta 4.0 Shimano 105 DISC MIXTE Blanc / Noir

  COLUER
  3299.00€ 2099.00€
 • COLUER Esbelta 4.0 Shimano 105 DISC MIXTE Rouge / Noir
  NEW PROMO

  COLUER Esbelta 4.0 Shimano 105 DISC MIXTE Rouge / Noir

  COLUER
  3299.00€ 2099.00€
 • COLUER Esbelta 5.0 Shimano 105 DISC Rouge / Noir
  NEW PROMO

  COLUER Esbelta 5.0 Shimano 105 DISC Rouge / Noir

  COLUER
  3599.00€ 2299.00€
 • COLUER Esbelta 5.0 Shimano 105 DISC Blanc / Noir
  NEW PROMO

  COLUER Esbelta 5.0 Shimano 105 DISC Blanc / Noir

  COLUER
  3599.00€ 2299.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Ultégra Noir / Argent - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Ultégra Noir / Argent - 2019

  SENSA
  3199.00€ 2299.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Ultégra Bleu - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Ultégra Bleu - 2019

  SENSA
  3199.00€ 2299.00€
 • COLUER Esbelta 6.0 Shimano Ultégra DISC Rouge / Noir
  NEW PROMO

  COLUER Esbelta 6.0 Shimano Ultégra DISC Rouge / Noir

  COLUER
  3999.00€ 2599.00€
 • COLUER Esbelta 6.0 Shimano Ultégra DISC Blanc / Noir
  NEW PROMO

  COLUER Esbelta 6.0 Shimano Ultégra DISC Blanc / Noir

  COLUER
  3999.00€ 2599.00€
 • SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Ultégra Rouge / Blanc - 2019
  NEW PROMO

  SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Ultégra Rouge / Blanc - 2019

  SENSA
  3799.00€ 2799.00€
 • SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Ultégra Titane - 2019
  NEW PROMO

  SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Ultégra Titane - 2019

  SENSA
  3799.00€ 2799.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Ultégra DI2 Bleu - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Ultégra DI2 Bleu - 2019

  SENSA
  3999.00€ 2999.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Ultégra DI2 Noir / Argent - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Ultégra DI2 Noir / Argent - 2019

  SENSA
  3999.00€ 2999.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Dura-Ace Noir / Argent - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Dura-Ace Noir / Argent - 2019

  SENSA
  4199.00€ 3199.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Dura-Ace Bleu - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Dura-Ace Bleu - 2019

  SENSA
  4199.00€ 3199.00€
 • SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Ultégra DI2 Rouge / Blanc - 2019
  NEW PROMO

  SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Ultégra DI2 Rouge / Blanc - 2019

  SENSA
  4899.00€ 3599.00€
 • SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Ultégra DI2 Titane - 2019
  NEW PROMO

  SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Ultégra DI2 Titane - 2019

  SENSA
  4899.00€ 3599.00€
 • SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Dura-Ace Rouge / Blanc - 2019
  NEW PROMO

  SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Dura-Ace Rouge / Blanc - 2019

  SENSA
  5399.00€ 3899.00€
 • SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Dura-Ace Titane - 2019
  NEW PROMO

  SENSA GIULIA EVO DISC SHIMANO Dura-Ace Titane - 2019

  SENSA
  5399.00€ 3899.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Dura-Ace DI2 Noir / Argent - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Dura-Ace DI2 Noir / Argent - 2019

  SENSA
  5199.00€ 3999.00€
 • SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Dura-Ace DI2 Bleu - 2019
  PROMO

  SENSA GIULIA G3 DISC SHIMANO Dura-Ace DI2 Bleu - 2019

  SENSA
  5199.00€ 3999.00€